Văn bản QPPL (Liên quan Ngành)
Tổng số: 95
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/2021/TT-BTTTT 29/10/2021 Sửa đổi, bộ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kết nối viễn thông Tải về
13/2021/TT-BTTTT 29/10/2021 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin" Tải về
14/2021/TT-BTTTT 29/10/2021 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác" Tải về
12/2021/TT-BTTTT 29/10/2021 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV) Tải về
11/2021/TT-BTTTT 28/10/2021 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz" Tải về
10/2021/TT-BTTTT 28/10/2021 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ngắn dải tần 40 GHz đến 246 GHz" Tải về
09/2021/TT-BTTTT 20/10/2021 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất” Tải về
08/2021/TT-BTTTT 14/10/2021 Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo Tải về
88/2021/NĐ-CP 01/10/2021 Quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần Tải về
06/2021/TT-BTTTT 31/08/2021 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến” Tải về
12345678910