Triển khai Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Công văn số 2942/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản in, xuất bản đặc san.

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san theo quy định tại Điều 18, Điều 20, Điều 29, Điều 31, Điều 34, Điều 35 Luật Báo chí.

Theo đó, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, địa phương có liên quan phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xem chi tiết Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT tại đây

Hải Bằng
Tin khác
1 2 3 4 5 Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1457
  • Trong tuần: 12,524
  • Tất cả: 831,895