Kế hoạch Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2022-2025
Ngày 21/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về việc Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2022-2025
   

Ảnh minh họa (nguồn: mic.gov.vn)

 

Số hóa và lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hình thành Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Cổng dịch vụ công của tỉnh, sẵn sàng hỗ trợ công chức, viên chức trong quy trình giải quyết TTHC, kiểm tra, xác thực trực tuyến các thông tin thành phần hồ sơ đăng ký thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân; đồng thời, hỗ trợ tổ chức, cá nhân lưu trữ, sử dụng nộp hồ sơ thực hiện thủ tục bằng hình thức trực tuyến (không nộp lại những dữ liệu mà cơ quan thực hiện TTHC đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ); qua đó, giúp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện TTHC, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số. Kế hoạch ban hành với mục tiêu cụ thể như sau:

- Năm 2022, 2023: Số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị được ký số và cập nhật vào Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân (đối với hồ sơ phát sinh từ ngày 01/8/2022); Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 50% , 40%, 35% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã từ trước ngày 01/8/2022 để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

- Năm 2024-2025: Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết, cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Trong đó Sở Thông tin và Truyền thông được giao thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm (trước ngày 8/11) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Vận hành Cổng dịch vụ công của tỉnh, Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân vận hành thông suốt; hỗ trợ các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện số hóa, lưu trữ, sử dụng kết quả giải quyết TTHC.

- Định hướng tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp, tổ chức tham gia tạo lập, sử dụng kết quả giải quyết TTHC để thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Bảo Trân

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 568
  • Trong tuần: 26 737
  • Tất cả: 3345058
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Email: stttt@travinh.gov.vn; Điện thoại 0294.3850856.
(Ghi rõ nguồn "stttt.travinh.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này)

Chung nhan Tin Nhiem Mang