Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Thống kê"
Nhằm trau dồi thêm kiến thức về Luật Thống kê đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thống kê; tuyên truyền và phổ biến pháp luật thống kê, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật về thống kê

GROUP PHỔ BIẾN THÔNG TIN THÔNG KÊ tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Luật Thống kê”. 
        Đối tượng: Công chức, viên chức và người lao động trong ngành Thống kê; các cá nhân ngoài ngành Thống kê. Không giới hạn độ tuổi, ngành nghề (trừ Ban tổ chức, thư ký cuộc thi). 
       Nội dung: Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2; và các văn bản pháp luật có liên quan về thống kê.
       Thời gian:  Bắt đầu từ 8h00’ngày 20/11/2022 đến 17 giờ ngày 20/12/2022. 
       Hình thức thi: Thi trực tuyến dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm tính thời gian. Mỗi người dự thi chỉ tham gia 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Người dự thi truy cập link:

  
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 731
  • Tất cả: 3489650
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Email: stttt@travinh.gov.vn; Điện thoại 0294.3850856.
(Ghi rõ nguồn "stttt.travinh.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này)

Chung nhan Tin Nhiem Mang