Quyết định chuyển giao Cổng Thông tin điện tử tỉnh về Văn phòng UBND tỉnh quản lý

Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1207/QĐ-UBND, về việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ảnh minh họa

Cổng thông tin điện tử tỉnh chính thức đi vào hoạt động ngày 02/7/2008. Trải qua 13 năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống của UBND tỉnh Trà Vinh; tạo ra các kênh thông tin chính như: Tin tức-sự kiện; Giới thiệu về tỉnh Trà Vinh; Thông tin Tổ chức bộ máy của tỉnh; Thông tin Doanh nghiệp - Nhà đầu tư; Công khai ngân sách; Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản chỉ đạo điều hành; Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Thông tin đối ngoại - Tuyên truyền biển đảo; cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến và tiếp nhận, trả lời ý kiến của người dân; liên kết các cơ quan, đơn vị để tổ chức hoạt động và phát triển trang thông tin, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện tại, Cổng TTĐT tỉnh có 01 Cổng chính với 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Khmer và 40 trang TTĐT thành phần tích hợp trên Cổng TTĐT tỉnh.
 

Buổi làm việc bàn giao nhiệm vụ

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông bàn giao nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu có liên quan của Cổng TTĐT về Văn phòng UBND tỉnh quản lý từ ngày 1/7/2021.

T.HThống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 2026
  • Trong tuần: 17,475
  • Tất cả: 1,260,072