Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2022

Chiều 19/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Ông Nguyễn Văn Nầy, Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Nầy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp của các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai, thực hiện công tác thông tin và truyền thông; Sở kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch, văn bản nhằm tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, nổi bật về triển khai thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển hạ tầng giao thông; khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp; đô thị và công nghệ thông tin tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; Họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; Tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 và Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2022; Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Ban hành Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025,… 

Bên cạnh đó, Sở đã ban hành hơn 39 kế hoạch, 75 quyết định, 1.135 văn bản nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; ban hành hơn 100 Công văn chỉ đạo định hướng các cơ quan báo, đài, hệ thống truyền thông cơ sở thông tin, tuyên truyền các quy định của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, Sở đã thực hiện giải ngân 03 dự án đầu tư năm 2022 là 27,599/30,5 tỷ, đạt 90,49% kế hoạch vốn được giao năm 2022. 

Tại Hội nghị, toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức cơ bản thống nhất cao với nội dung của Báo cáo kết quả công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hơn các nội dung báo cáo; đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Quang cảnh Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nầy tiếp thu ý kiến đóng góp của lãnh đạo, công chức, viên chức trong cơ quan, đồng thời đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2022, các thành viên Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, trung tâm, công chức, viên chức nỗ lực thực hiện đạt các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan, của tỉnh và của ngành thông tin và truyền thông đã đề ra. 

N.Đậm

Tin khác
1 2 3 4 5  ...  

Thống kê truy cập
  • Đang online: 81
  • Hôm nay: 1886
  • Trong tuần: 20,657
  • Tất cả: 1,891,451