Hướng dẫn các tiêu chí thông tin và truyền thông về xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu và tập huấn sử dụng phần mềm iGate

Nhằm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các tiêu chí thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, ngày 18/10/2022 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Trà Vinh tổ chức hướng dẫn các tiêu chí thông tin và truyền thông về xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu và tập huấn sử dụng phần mềm iGate bằng hình thức trực tuyến.

Quang cảnh tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông

Tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông có sự tham dự của ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở, chủ trì buổi tập huấn; Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin; Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; VNPT Trà Vinh. Tại điểm cầu cấp huyện, cấp xã: lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cấp huyện, cấp xã; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.

Qua buổi tập huấn lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã  được hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 8, Phụ lục I; Tiêu chí số 15, Phụ lục II của Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Ban hành bộ tiêu chí xã nông thông mới và Bộ tiêu chí xã nông thông mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 và tiếp nhận, giải quyết, ký số kết quả giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử.

Bảo Trân

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 2334
  • Trong tuần: 40,939
  • Tất cả: 2,651,930