Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 27/12/2022, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đc Nguyễn Văn Nầy – Báo cáo viên cấp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở triển khai Nghị quyết tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nầy – Báo cáo viên cấp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng và phân tích, nhấn mạnh các nội dung quan trọng trong Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm:  (1) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (2) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; (3) Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (4) Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Quang cảnh Hội nghị

Sau triển khai, đồng chí quán triệt, chỉ đạo Bí thư các Chi bộ, Trưởng các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để đảng viên, đoàn viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi trong nghị quyết, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động; cùng nhau tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, của Đảng bộ, của tỉnh và của ngành đã đề ra.

Nguyễn Đậm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 363
  • Trong tuần: 32,552
  • Tất cả: 2,631,204