Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh năm 2023

Sáng 29/12, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Giám đốc Sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trao đổi, thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe dự thảo các báo cáo và thảo luận góp ý một số nội dung như: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVC năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Quy chế chi tiêu nội bộ….

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các nội dung của Nghị quyết năm 2023 được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở thống nhất (đạt tỷ lệ 100%), cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự đồng lòng, đoàn kết của công chức, viên chức Sở trong viêc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2023./.

                                                    P.Cường

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1999
  • Trong tuần: 37,156
  • Tất cả: 2,639,807