Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Thực hiện Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, toàn tỉnh có 3.327 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 170 mẹ còn sống và được các tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Phần lớn đời sống vật chất, tinh thần các Mẹ được cải thiện và không ngừng nâng lên. Tuy nhiên, các Mẹ Việt Nam anh hùng do tuổi cao, sức yếu, bệnh tật kéo dài; một số tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng quan tâm, song mức hỗ trợ chưa thống nhất.
Ngày 6/9/2019, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có Công văn số 1669/SLĐTBXH-NCC về việc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; theo đó, Sở TT &&TT vận động CBCCVC tích cực chăm lo phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giúp đỡ tối thiểu 1.500.000 đồng/mẹ/ quý.

Với mục đích: Tuyên truyền về ý nghĩa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong CBCCVC; ghi nhớ, tôn vinh, tri ân công lao to lớn của các gia đình có công trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc;  nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCCVC trong việc chăm sóc, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng.


Thu Hương

Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 687
  • Trong tuần: 29,194
  • Tất cả: 3,031,892