Nhân rộng và thực hiện có hiệu quả mô hình "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị"
Thực hiện Kế hoạch 27-KH/ĐUK ngày 19/3/2020 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp Thực hiện công tác Dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2020. Qua thời gian triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Thực hành tiết kiệm, chống lãng” tại đơn vị trong năm 2019, năm 2020 Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhân rộng mô hình "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí " tại đơn vị. Với mục đích giáo dục, đề cao trách nhiệm của đảng viên, đoàn viên và quần chúng tại đơn vị trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, từ đó cho thấy được tầm quan trọng, lợi ích của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công chức Sở TT&TT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc giúp tiết kiệm văn phòng phẩm.

Cụ thể Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, đoàn thể tại đơn vị đẩy tuyên truyền vận động cho từng đảng viên, đoàn viên trong việc thực hành tiết kiệm theo các định mức trong Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi và xử lý công việc; Thực hành tiết kiệm điện, tắt khi không sử dụng...
Qua quá trình thực hiện mô hình trên, trong năm 2020 đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: văn phòng phẩm giảm 10%; Cước điện thoại giảm 20%, các khoản chi phí khác giảm 5%; Quản lý, sử dụng tài sản không để thất thoát, hư hao do nguyên nhân chủ quan; Tiết kiệm điện ước đạt 15% so với định mức; Thực hiện các khoản chi hợp lệ và giảm so với định mức đề ra, quản lý sử dụng tài sản có hiệu quả, không hư hao thất thoát.
Mô hình đã thực sự đem lại tác dụng và hiệu quả, từ đó giúp đảng viên, đoàn viên có chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... góp phần nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

T.H
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 3938
  • Trong tuần: 6 131
  • Tất cả: 3497032
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Email: stttt@travinh.gov.vn; Điện thoại 0294.3850856.
(Ghi rõ nguồn "stttt.travinh.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này)

Chung nhan Tin Nhiem Mang