BCH Chi đoàn Sở tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021)

Thực hiện Công văn số 220-CV/ĐTN ngày 31/5/2021 của BCH Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh “Về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021)”. Ngày 04/6/2021 BCH Chi đoàn thực hiện tuyên truyền để đoàn viên có dịp ôn lại và hiểu rõ hơn quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác

BCH chi đoàn gửi video clip tuyền truyền cho toàn thể đoàn viên chi đoàn về quá trình Bác ra đi tìm đường cứu nước "HÀNH TRÌNH RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC" (https://www.youtube.com/watch?v=uLPwsNqrbzA). Qua đó tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, đặc biệt là ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Người. Đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Qua đó nhằm nhắc nhở đoàn viên luôn cố gắn phấn đấu, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ dám làm trong các hoạt động đoàn cũng như trong công việc.

 

Chi đoàn Sở

Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 750
  • Trong tuần: 29,257
  • Tất cả: 3,031,955