Phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023” tại Sở Thông tin và Truyền thông
Nhằm tạo động lực trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ở tất cả các lĩnh vực giao thông vận tải, chấn chỉnh “lặp lại trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người thực thi pháp luật về giao thông”, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, không xảy ra ùn tắc giao thông, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023”.

Đối tượng thực hiện là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động đang làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Nội dung phong trào thi đua được triển khai thực hiện cụ thể: Thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023. Triển khai thực hiện có hiệu quả văn bản số 1243/UBND-CNXD ngày 29/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc đẩy mạnh thực hiện một số biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 19/KH-BATGT ngày 13/3/2023 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chị thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025”.

Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông: các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Kế hoạch số 19/KH-BATGT ngày 13/3/2023 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số.

Để phong trào thi đua được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động trong Sở tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tích cực hưởng ứng, tham gia thường xuyên, liên tục; gắn kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động trong Sở tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, ra sức thi đua, gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia.

BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TT&TT
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 4096
  • Trong tuần: 6 289
  • Tất cả: 3497190
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Email: stttt@travinh.gov.vn; Điện thoại 0294.3850856.
(Ghi rõ nguồn "stttt.travinh.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này)

Chung nhan Tin Nhiem Mang