Video hướng dẫn sử dụng các nền tảng công nghệ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

1. Hướng dẫn sử dụng nền tảng Quản lý thông tin người ra vào địa điểm bằng mã QR

       Truy cập: https://covid19.tech.gov.vn/nen-tang/nen-tang-kiem-soat-ra-vao-bang-quet-ma-qr-code

2. Hướng dẫn sử dụng nền tảng Khai báo y tế

Truy cập: https://covid19.tech.gov.vn/nen-tang/nen-tang-khai-bao-y-te-dien-tu

3. Hướng dẫn sử dụng nền tảng Hỗ trợ truy vết

Truy cập: https://covid19.tech.gov.vn/nen-tang/nen-tang-truy-vet

4. Hướng dẫn sử dụng nền tảng Quản lý cách ly

Truy cập: https://covid19.tech.gov.vn/nen-tang/nen-tang-quan-ly-cach-ly

5. Hướng dẫn sử dụng nền tảng Quản lý xét nghiệm

Truy cập: https://covid19.tech.gov.vn/nen-tang/nen-tang-quan-ly-xet-nghiem

6. Hướng dẫn sử dụng nền tảng Tiêm chủng

Truy cập: https://covid19.tech.gov.vn/nen-tang/nen-tang-quan-ly-tiem-chung

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1554
  • Trong tuần: 36,711
  • Tất cả: 2,639,362