Huyện ủy xây dựng Kế hoạch nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng

Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 24-KH/HU, ngày 26/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng giai đoạn 2021-2025 và năm 2021”

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đối với việc tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng trên địa bàn huyện, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương, đơn vị; Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành và việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác lịch sử Đảng giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, các ngành, các cấp cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các đơn vị với phương pháp và cách làm đa dạng, phù hợp, hiệu quả.

(Quyển Lịch sử Đảng bộ huyện Càng Long giai đoạn (1930-2021))

Về Nội dung Kế hoạch: Trước khi các xã - thị trấn kết thúc việc sưu tầm và biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương giai đoạn 1930 - 1975, hoàn thành trước năm 2022. Tiếp tục biên tập mới giai đoạn 1975 - 2015, thời gian hoàn thành trước năm 2025.

Năm 2021 Xuất bản lịch sử Huyện đoàn giai đoạn (1931 - 2015); Biên niên lịch sử ngành Công an huyện giai đoạn (1975 - 2020); Năm 2022: Hoàn thành lịch sử xã Huyền Hội; Nhị Long - Nhị Long Phú; Mỹ Cẩm - Thị trấn Càng Long giai đoạn (1930 - 2015); Năm 2023: Hoàn thành lịch sử xã An Trường - An Trường A; Phương Thạnh giai đoạn (1930 - 2015); ngành Giáo dục và đào tạo giai đoạn (1945 - 2015).

Tùy vào tình hình thực tế nếu xã nào đủ điều kiện hoàn thành sớm thì xin chủ trương Ban Thường vụ Huyện ủy xuất bản; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy các xã - thị trấn định hướng, chủ trì và phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử tỉnh Trà Vinh, lịch sử truyền thống Đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện; Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống đối với thanh, thiếu niên trên địa bàn.

Cũng theo Kế hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn quan tâm bảo đảm kinh phí cần thiết cho công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông nghiên cứu, phối hợp đưa nội dung lịch sử Đảng bộ địa phương, đơn vị vào giảng dạy trong nhà trường trên địa bàn huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng Phòng Văn hóa – thông tin, Trung tâm Văn hóa - thông tin và Thể thao, Trang Thông tin điện tử huyện, đồng thời chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan sưu tầm, hoàn chỉnh các công trình lịch sử cấp Quốc gia, cấp tỉnh; định hướng, chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng địa phương.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1008
  • Trong tuần: 14,359
  • Tất cả: 731,208