English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 27/07/2021
Ngày kết thúc: 27/08/2021
Lượt xem:14
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: Số 7, đường Phan Châu Trinh, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ thư điện tử: sovanhoa95@gmail.com

2
Ngày bắt đầu: 27/07/2021
Ngày kết thúc: 27/08/2021
Lượt xem:24
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 2 Phan Đình Phùng, phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943.863125 

3
Ngày bắt đầu: 23/07/2021
Ngày kết thúc: 23/08/2021
Lượt xem:10
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nông nghiệp và PTNT  tỉnh Trà Vinh ( qua Chi cục Thủy sản)

- Địa chỉ: số 272, Bạch Đằng, ấp Long Bình, phường 4, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: phongtauca@gmail.com

4
Ngày bắt đầu: 16/07/2021
Ngày kết thúc: 16/08/2021
Lượt xem:10
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294 3852594

5
Ngày bắt đầu: 15/07/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:22
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3860.979

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 26/06/2021
Ngày kết thúc: 08/07/2021
Lượt xem:106
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: 52A, đường Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: pxdcq.sonv@travinh.gov.vn

2
Ngày bắt đầu: 21/06/2021
Ngày kết thúc: 21/07/2021
Lượt xem:56
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Xây Dựng tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: số 226 Đường Trần Phú, Phường 7, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: qlhdxd.soxd@travinh.gov.vn.

3
Ngày bắt đầu: 03/06/2021
Ngày kết thúc: 03/07/2021
Lượt xem:62
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840.301

4
Ngày bắt đầu: 03/06/2021
Ngày kết thúc: 13/06/2021
Lượt xem:99
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh)

 - Địa chỉ: 52A, đường Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: pxdcq.sonv@travinh.gov.vn

5
Ngày bắt đầu: 02/06/2021
Ngày kết thúc: 02/07/2021
Lượt xem:92
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 03, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

- Số điện thoại: 0294.3863164

6
Ngày bắt đầu: 02/06/2021
Ngày kết thúc: 02/07/2021
Lượt xem:80
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 151, đường Nguyễn Đáng, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: sgtvt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840356

7
Ngày bắt đầu: 31/05/2021
Ngày kết thúc: 30/06/2021
Lượt xem:58
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 226, đường Trần Phú, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: glhdxd.soxd@travinh.gov.vn

8
Ngày bắt đầu: 26/05/2021
Ngày kết thúc: 26/06/2021
Lượt xem:108
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840.301

9
Ngày bắt đầu: 20/05/2021
Ngày kết thúc: 20/06/2021
Lượt xem:104
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Ủy ban nhân dân huyện Càng Long

- Địa chỉ: Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

10
Ngày bắt đầu: 18/05/2021
Ngày kết thúc: 28/05/2021
Lượt xem:192
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: 52A, đường Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: pxdcq.sonv@travinh.gov.vn

11
Ngày bắt đầu: 13/05/2021
Ngày kết thúc: 12/06/2021
Lượt xem:152
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

-  Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840.280

12
Ngày bắt đầu: 11/05/2021
Ngày kết thúc: 10/06/2021
Lượt xem:106
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cầu Ngang

 - Địa chỉ: khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongtainguyenmoitruongcn@gmail.com

13
Ngày bắt đầu: 11/05/2021
Ngày kết thúc: 10/06/2021
Lượt xem:112
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 226, đường Trần Phú, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: soxd@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3864411

14
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:130
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 31 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 242, Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

15
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:148
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 31 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 242, Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

16
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 06/06/2021
Lượt xem:138
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiểu Cần

 - Địa chỉ: khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

17
Ngày bắt đầu: 06/05/2021
Ngày kết thúc: 06/06/2021
Lượt xem:156
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 242, Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

18
Ngày bắt đầu: 06/05/2021
Ngày kết thúc: 05/06/2021
Lượt xem:140
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duyên Hải

Địa chỉ: ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongtnmthuyenduyenhaitv@gmail.com

19
Ngày bắt đầu: 05/05/2021
Ngày kết thúc: 04/06/2021
Lượt xem:144
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành

 - Địa chỉ: Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongtnmtcttv@gmail.com

20
Ngày bắt đầu: 05/05/2021
Ngày kết thúc: 04/06/2021
Lượt xem:114
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840.301.

21
Ngày bắt đầu: 05/05/2021
Ngày kết thúc: 04/06/2021
Lượt xem:162
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: số 14, đường 19/5, khóm 2, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

22
Ngày bắt đầu: 04/05/2021
Ngày kết thúc: 03/06/2021
Lượt xem:105
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840.301

23
Ngày bắt đầu: 22/04/2021
Ngày kết thúc: 22/05/2021
Lượt xem:128
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.840.280.

24
Ngày bắt đầu: 19/04/2021
Ngày kết thúc: 19/05/2021
Lượt xem:232
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về : 

Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải

- Địa chỉ: Số 14, đường 2/3, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

- Email: ptnmttxdh@gmail.com

25
Ngày bắt đầu: 19/04/2021
Ngày kết thúc: 18/05/2021
Lượt xem:176
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.840.280

26
Ngày bắt đầu: 16/04/2021
Ngày kết thúc: 16/05/2021
Lượt xem:200
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố TV, tỉnh Trà Vinh

- Email: skhdt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 02943.866.300.

27
Ngày bắt đầu: 14/04/2021
Ngày kết thúc: 14/05/2021
Lượt xem:196
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.840.280

28
Ngày bắt đầu: 10/04/2021
Ngày kết thúc: 10/05/2021
Lượt xem:244
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 09 Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: 

- Điện thoại:

29
Ngày bắt đầu: 06/04/2021
Ngày kết thúc: 06/05/2021
Lượt xem:236
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 226, đường Trần Phú, phường 7, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: qlhsxd.soxd@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 02943.866.468

30
Ngày bắt đầu: 02/04/2021
Ngày kết thúc: 02/05/2021
Lượt xem:296
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Phòng Tài nguyên và Môi Trường huyện Cầu Kè

 - Địa chỉ: 

- Email: 

- Điện thoại: 0294.3834.169.

31
Ngày bắt đầu: 31/03/2021
Ngày kết thúc: 01/05/2021
Lượt xem:292
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.840.280

32
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 30/04/2021
Lượt xem:298
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: 

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: ngansachtravinh@gmail.com

- Điện thoại: 0294.3865.665

33
Ngày bắt đầu: 23/03/2021
Ngày kết thúc: 23/04/2021
Lượt xem:238
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: 

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: ngansachtravinh@gmail.com

- Điện thoại: 0294.3865.665

34
Ngày bắt đầu: 20/03/2021
Ngày kết thúc: 19/04/2021
Lượt xem:258
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, kể tử ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840.301.

35
Ngày bắt đầu: 18/03/2021
Ngày kết thúc: 17/04/2021
Lượt xem:262
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố TV, tỉnh Trà Vinh

- Email: skhdt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 02943.866.300

36
Ngày bắt đầu: 04/03/2021
Ngày kết thúc: 03/04/2021
Lượt xem:354
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinhstc@gmail.com

- Điện thoại: 0294.3863.164

37
Ngày bắt đầu: 03/03/2021
Ngày kết thúc: 01/04/2021
Lượt xem:304
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.840.280

38
Ngày bắt đầu: 01/03/2021
Ngày kết thúc: 01/04/2021
Lượt xem:352
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.840.280

39
Ngày bắt đầu: 01/03/2021
Ngày kết thúc: 30/03/2021
Lượt xem:386
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

- Địa chỉ: 278, Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: diemchi2512@gmail.com

- Điện thoại: 02943.746.600.

40
Ngày bắt đầu: 01/02/2021
Ngày kết thúc: 02/03/2021
Lượt xem:420
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 14, đường 19/5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: vanphongso@sgdtravinh.edu.vn

- Điện thoại: 0294.3862330

41
Ngày bắt đầu: 28/01/2021
Ngày kết thúc: 26/02/2021
Lượt xem:368
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tư pháp

- Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, phường 02, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: stp@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3862972

42
Ngày bắt đầu: 22/01/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:426
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Công an tỉnh (qua Phòng tham mưu Công an tỉnh)

- Địa chỉ: Số 29, đường Nguyễn Đáng, Khóm 6, phường 7, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: doiphapchepv11tv@gmail.com

- Điện thoại: 0693.729.061

43
Ngày bắt đầu: 22/01/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:422
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: dnhanh@yahoo.com.vn

- Điện thoại: 0294.3863.164

44
Ngày bắt đầu: 14/01/2021
Ngày kết thúc: 14/02/2021
Lượt xem:418
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: 

Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 226, đường Trần Phú, phường 7, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongqlnsxdtv@gmail.com

- Điện thoại: 02943.866.468

45
Ngày bắt đầu: 12/01/2021
Ngày kết thúc: 12/02/2021
Lượt xem:438
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 7, đường Phan Châu Trinh, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongqltdtttravinh@gmail.com

- Điện thoại: 02943.862.426

46
Ngày bắt đầu: 22/12/2020
Ngày kết thúc: 22/01/2021
Lượt xem:532
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: 

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: trastctv@yahoo.com.vn

- Điện thoại: 0294.3863.164

47
Ngày bắt đầu: 18/12/2020
Ngày kết thúc: 18/01/2021
Lượt xem:546
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: 52A, đường Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: pxdcq.sonv.travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3853.044

48
Ngày bắt đầu: 16/12/2020
Ngày kết thúc: 16/01/2021
Lượt xem:480
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 01, đường 19 tháng 5, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinh@chinhphu.vn

- Điện thoại: 0294.3851.917

49
Ngày bắt đầu: 15/12/2020
Ngày kết thúc: 15/01/2021
Lượt xem:518
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, kể tử ngày đăng tải 

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn 

- Điện thoại: 0294.3840.301

50
Ngày bắt đầu: 15/12/2020
Ngày kết thúc: 15/01/2021
Lượt xem:522
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: 

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 03, đường 19/5, phường 01, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: ngansachtravinh@gmail.com

- Điện thoại: 0294.3865.665

1234
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 209
  • Hôm nay: 18584
  • Trong tuần: 271,853
  • Tất cả: 17,198,316