English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thông báo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1288/VP-KGVX
Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực 10/06/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Văn Quyển
Tài liệu đính kèm CV1288.pdf
QD861.pdf