Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Chiều 28/3, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Nguyễn Văn Nầy – Báo cáo viên cấp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì và trực tiếp triển khai tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nầy quán triệt, làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII): Quy mô xây dựng, chỉnh đốn Đảng được mở rộng, không chỉ trong Đảng mà cả hệ thống chính trị; không chỉ đối với cán bộ, đảng viên và cấp ủy, mà còn mở rộng ra cả công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Mục tiêu được xác định lần này cao hơn, sát thực và phù hợp hơn với tình hình mới; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân – nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách. Bổ sung, làm rõ, đồng bộ một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; …

Đồng thời, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nầy quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

N.Đậm

Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 2984
  • Trong tuần: 44,265
  • Tất cả: 2,624,176