Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật bưu chính và chương trình thúc đẩy phát triển, ứng dụng nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

Ngày 29/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật bưu chính và chương trình thúc đẩy phát triển, ứng dụng nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số. Hội nghị được tổ chức 02 phiên, theo hình thức trực tuyến do ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. 

Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, ông Bùi Thống Nhứt, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cùng với sự tham dự của đại diện các phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin và Thanh tra Sở.

Trong phiên buổi sáng, đại biểu đã được nghe đại diện Vụ Bưu chính phổ biến các thông tin về những nội dung như: Tổng quan thị trường bưu chính và một số định hướng; Một số điểm mới của Nghị định số 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bưu chính; Khái quát kết quả thực hiện Luật Bưu chính và một số định hướng sửa đổi, bổ sung; Kế hoạch hành động Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030,…

Các điểm cầu tham dự phiên hội nghị buổi sáng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết trong lĩnh vực bưu chính hiện nay cần quan tâm 03 nhiệm vụ trọng tâm là: hỗ trợ đưa người dân lên sàn thương mại điện tử; phát triển và sử dụng nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; triển khai Quyết định số 468/2021/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, các Sở Thông tin và Truyền thông cần nắm được tầm quan trọng của lĩnh vực bưu chính, đặc biệt là Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được phê duyệt để triển khai thực hiện tại địa phương, theo đó các Sở cần có kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các đầu việc của kế hoạch.

Về chuyển đổi số lĩnh vực bưu chính, lưu ý các Sở Thông tin và Truyền thông xem xét lại cách thức điều hành và chỉ đạo lĩnh vực bưu chính để có sự quan tâm sâu hơn, tốt hơn trong thời gian tới.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phát biểu trong phiên hội nghị buổi chiều

Trong phiên hội nghị chiều cùng ngày, các Sở Thông tin và Truyền thông còn được nghe phần trình bày của Vụ Quản lý doanh nghiệp về Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số và những chia sẻ từ đại diện các doanh nghiệp triển khai phát triển ứng dụng nền tảng địa chỉ số; bản đồ số phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số./.

Bé Năm

Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 2948
  • Trong tuần: 44,229
  • Tất cả: 2,624,140