Hướng dẫn thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông về xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1686/STTTT-BCVTCNTT
Ngày ban hành 24/08/2022
Ngày hiệu lực 24/08/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông về xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản Sở
Người ký duyệt Bùi Thống Nhứt
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-1686-stttt-bcvtcntt.pdf
2022-hd thuc hien tieu chi tttt trong xdntm.docx