CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG Giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn giai đoạn 2022 - 2026
Số ký hiệu văn bản 01/CTr-STTTT-TĐTN
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày hiệu lực 14/09/2022
Trích yếu nội dung CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG Giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn giai đoạn 2022 - 2026
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Văn bản Sở
Người ký duyệt Nguyễn Văn Nầy
Tài liệu đính kèm 01-CTr-STTTT-TĐTN.pdf