Ban hành Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 695/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2022
Ngày hiệu lực 07/04/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm 695-QĐ-UBND ban hành chương trình.pdf