Ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Thông tin vaà Truyền thông
Số ký hiệu văn bản 180/QĐ-STTTT
Ngày ban hành 23/11/2018
Ngày hiệu lực 23/11/2018
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Thông tin vaà Truyền thông
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản tỉnh
Người ký duyệt Trần Văn Khoảnh
Tài liệu đính kèm QUY CHẾ VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN 180-QD.pdf