V/v tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1064/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 30/05/2023
Ngày hiệu lực 30/05/2023
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản Sở
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Luân
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-1064-STTTT-TTBCXB.pdf
signed-signed-stnmt_to_chuc_hoat_dong_huong_ung_ngay_mttg_2023_fn.pdf