Tuyên truyền Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Chỉ thị số 16/CT-TTg
Số ký hiệu văn bản 1480/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 14/07/2023
Trích yếu nội dung Tuyên truyền Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Chỉ thị số 16/CT-TTg
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản Sở
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Luân
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-1480-stttt-ttbcxb.pdf
607.pdf