V/v tuyên truyền các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”
Số ký hiệu văn bản 1993/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản Sở
Người ký duyệt Bùi Thống Nhứt
Tài liệu đính kèm 1993-stttt-ttbcxb.pdf