Văn bản QPPL (Liên quan Ngành)
Tổng số: 135
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2024/TT-BTTTT 10/07/2024 Quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông Tải về
82/2024/NĐ-CP 10/07/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Tải về
06/2024/TT-BTTTT 01/07/2024 Quy định công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam; công nhận chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam Tải về
43/2024/TT-BTC 28/06/2024 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Tải về
68/2024/NĐ-CP 25/06/2024 Quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ Tải về
04/2024/TT-BTTTT 10/05/2024 Thông tư Quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam Tải về
49/2024/NĐ-CP 10/05/2024 Quy định về hoạt động thông tin cơ sở Tải về
03/2024/TT-BTTTT 30/04/2024 Thông tư Quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam Tải về
02/2024/TT-BTTTT 29/03/2024 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
21/2023/TT-BTTTT 31/12/2023 Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh Tải về
12345678910...
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Email: stttt@travinh.gov.vn; Điện thoại 0294.3850856.
(Ghi rõ nguồn "stttt.travinh.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này)

Chung nhan Tin Nhiem Mang