V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 14/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/07/2022
Ngày hiệu lực 28/07/2022
Trích yếu nội dung V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm Tải về