Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trav Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 18/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 19/12/2022
Trích yếu nội dung Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trav Vinh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về