Ban hành Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 01/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 23/01/2023
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm Tải về