Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin"
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 24/2022/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 01/01/2024
Trích yếu nội dung Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin"
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về