Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2024
Số ký hiệu văn bản 547-BC/TU, 19-NQ/TU
Ngày ban hành 09/01/2024
Ngày hiệu lực 09/01/2024
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo, Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản tỉnh
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm nqtu-so-19.signed-2638441876076478167.pdf
bctu-so-547.signed-1638441876369278152.pdf
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Email: stttt@travinh.gov.vn; Điện thoại 0294.3850856.
(Ghi rõ nguồn "stttt.travinh.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này)

Chung nhan Tin Nhiem Mang