TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
547-BC/TU, 19-NQ/TU 09/01/2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2024
Lượt xem: 371
Tải về 9
2101/STTTT-BCVTCNTT 25/09/2023 V/v chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 187
Tải về 0
973/QĐ-UBND 30/05/2022 Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022
Lượt xem: 183
Tải về 0
34/BCĐĐA06 17/05/2022 Truyên truyền, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 197
Tải về 0
695/QĐ-UBND 07/04/2022 Ban hành Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 184
Tải về 1
342/STTTT-BCVTCNTT 25/02/2022 Phổ biến Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT ngày 17/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 188
Tải về 0
2774/QĐ-UBND 29/11/2021 Ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 194
Tải về 0
2044/STTTT-BCVTCNTT 19/10/2021 Tiếp tục phổ biến Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, khảo sát đánh giá hiện trạng và nhu cầu sử dụng các nền tảng số của DNNVV
Lượt xem: 191
Tải về 0
3031/UBND-KGVX 28/07/2021 Về việc đưa người dân Trà Vinh đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trở về tỉnh
Lượt xem: 201
Tải về 0
2188/UBND-KGVX 10/06/2021 Không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 184
Tải về 0
12
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Email: stttt@travinh.gov.vn; Điện thoại 0294.3850856.
(Ghi rõ nguồn "stttt.travinh.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này)

Chung nhan Tin Nhiem Mang