V/v phổ biến Kế hoạch Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 763/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 19/04/2023
Ngày hiệu lực 19/04/2023
Trích yếu nội dung V/v phổ biến Kế hoạch Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản Sở
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Luân
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-763-STTTT-TTBCXB.pdf
saoy-38_0001.pdf