Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
973/QĐ-UBND 30/05/2022 Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 Tải về
34/BCĐĐA06 17/05/2022 Truyên truyền, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến Tải về
695/QĐ-UBND 07/04/2022 Ban hành Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
342/STTTT-BCVTCNTT 25/02/2022 Phổ biến Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT ngày 17/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
2774/QĐ-UBND 29/11/2021 Ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
2044/STTTT-BCVTCNTT 19/10/2021 Tiếp tục phổ biến Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, khảo sát đánh giá hiện trạng và nhu cầu sử dụng các nền tảng số của DNNVV Tải về
3031/UBND-KGVX 28/07/2021 Về việc đưa người dân Trà Vinh đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trở về tỉnh Tải về
2188/UBND-KGVX 10/06/2021 Không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về
2177/UBND-CNXD 10/06/2020 Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
1878/UBND-THNV 20/05/2020 Triển khai thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính quyền điện tử ngày 12/2/2020 Tải về
12