Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Ngày 31/12/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT).

anh tin bai

Ảnh minh họa

Thông tư gồm 4 chương, 13 điều, gồm:

Chương I: gồm 3 điều quy định chung về phạm vị điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ;

Chương II: gồm 4 điều quy định kỹ thuật đối với Cổng thông tin điển tử và Trang thông tin điện tử, cụ thể phải tuân thủ quy định về cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số Việt Nam và Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số cấp bộ. Đồng thời, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử phải có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, cần được gắn mã giám sát trên Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ thống EMC).

 Thông tư cũng đặt ra những yêu cầu về an toàn thông tin đối với cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử.

Chương III: gồm 4 điều quy định về kết nối phục vụ công tác giám sát, đo lường, đánh giá. Các cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử phải được kết nối với Hệ thống EMC trước khi chính thức đưa vào sử dụng để quản lý, giám sát hiệu quả, mức độ cung cấp, sử dụng thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Chương IV: gồm 2 điều quy định về điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Cơ quan, tổ chức có các hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống EMC có trách nhiệm lưu lại nhật ký (log) thực hiện kết nối để phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm kết nối hoàn thành.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/4/2024; bãi bỏ Điều 16, 17, 18, 19, 20 và 22 Thông tư số 32/2027/TT-BTTTT ngày 15/11/2027 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, nhà nước và Thông tư số 24/2022/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tử trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan, nhà nước.

Thông tư giao Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Chuyển đổi số Quốc gia) có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; tổ chức công bố và xếp hạng các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước định kỳ hằng năm./.

Bảo Trân
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 731
  • Tất cả: 3489650
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Email: stttt@travinh.gov.vn; Điện thoại 0294.3850856.
(Ghi rõ nguồn "stttt.travinh.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này)

Chung nhan Tin Nhiem Mang