Các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh: đồng bộ soạn, ký, ban hành, lưu văn bản bằng điện tử, không gửi văn bản giấy

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông vào ngày 28/01 bằng hình thức trực tuyến với 9 điểm cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại điểm cầu trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có cán bộ chủ chốt của Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên các ban, bộ phận do Sở Thông tin và Truyền thông làm thường trực.

Năm 2020, về bưu chính toàn tỉnh có 12 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. Doanh thu ước đạt 55 tỷ 878 triệu đồng, tăng 43,16% so với năm 2019. Nộp ngân sách ước 4 tỷ 190 triệu, tăng 45,28% so với năm 2019.

Về viễn thông: doanh thu năm 2020 ước đạt 958 tỷ 962 triệu đồng, tăng 24,06% so với năm 2019; nộp ngân sách năm 2020 ước đạt 49 tỷ 496 triệu đồng. Toàn tỉnh hiện có 85/85 xã có điểm phục vụ bưu chính (trong đó có 82/85 xã có điểm BĐ-VHX). Cung cấp dịch vụ công qua hệ thống bưu chính có 1.566/1.960 TTHC được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tổng số hồ sơ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trong năm là 115.013 hồ sơ, tăng 113,9% so với năm 2019.

Lĩnh vực Ứng dụng CNTT, toàn tỉnh có 90% CCVC trong tỉnh được trang bị máy tính. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước đã kết nối đến 150 cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp (16 cơ quan Đảng; 134 cơ quan nhà nước); cấp 2.165 chứng thư số (475 chứng thư số tổ chức; 1.690 chứng thư số cá nhân). Hệ thống Quản lý văn bản & điều hành: triển khai đến 510 cơ quan các cấp (cấp tỉnh: 96, cấp huyện: 308, cấp xã: 106) với 6.812 người dùng. Tổng văn bản đi trong năm: 165.658 văn bản, ký số 121.913 văn bản (tỷ lệ 73,6%). Hệ thống Thư điện tử công vụ: thiết lập mới 316 tài khoản nâng tổng số 7.391 tài khoản. Hệ thống hội nghị truyền hình: Hiện có 14 điểm cầu, đáp ứng nhu cầu cho hội nghị trực tuyến cấp tỉnh, cấp huyện và kết nối với trung ương.

Hệ thống Cổng thông tin điện tử: có 01 cổng chính (gồm 3 ngôn ngữ: Việt, Anh, Khmer) và 40 trang thông tin thành phần. Ứng dụng Zalo, Facebook Cổng thông tin điện tử tỉnh đa dạng hóa kênh cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các sự kiện, thông tin cần thiết đến người dân và doanh nghiệp.

Về an toàn, an ninh mạng, hiện tỉnh đang triển khai thí điểm hệ thống an ninh mạng (SOC) của Viettel gồm 25 máy chủ và 30 máy trạm. Đã kết nối, chia sẻ thông tin giám sát ATTT với Trung tâm Giám sát không gian mạng quốc gia và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Xây dựng trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC). 100% máy chủ, máy trạm của các tổ chức đơn vị trực thuộc đã được cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc (Viettel, Bkav, Symantec, Microsoft Security Essentials,  Bitdefender GravityZone Business Security). Triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình “4 lớp” theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Huỳnh Văn Thình phát biểu một số nhiệm vụ của Bộ phận chuyên trách đảm bảo an toàn an ninh thông tin tại hội nghị

Về Thông tin - Báo chí - Xuất bản, trên địa bàn tỉnh có 03 doanh nghiệp thực hiện hoạt động in, 70 cơ sở in lụa, 02 công ty phát hành sách, còn lại các cơ sở kinh doanh theo loại hình hộ gia đình. Trong năm 2020, đã cấp 227 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, hoạt động cơ sở in và giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử. Toàn tỉnh hiện có 96 trạm truyền thanh không dây cấp xã; trong đó có 82 trạm truyền thanh xã tự sản xuất chương trình, thời lượng phát sóng chương trình tự sản xuất khoảng 27 phút/ngày. Nội dung chương trình tự sản xuất là tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền cơ sở; phổ biến kiến thức khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội; tuyên truyền gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến. Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Cục Thông tin cơ sở cung cấp và phát sóng chương trình truyền thông giảm nghèo về thông tin, du lịch và văn hóa ứng xử trong trường học. Tổ chức 09 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở, có khoảng 305 học viên tham dự. Phối hợp thực hiện chương trình truyền hình “Miền đất xanh Trà Vinh”, đăng phát trên sóng VTV4 - Đài Truyền hình Việt Nam. Chỉ đạo định hướng thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và các sự kiện chính trị nổi bật trong tỉnh... cho báo chí, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm, mới nảy sinh, được dư luận quan tâm.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Nầy phát biểu gợi ý một số nội dung trọng tâm năm 2021 cần thảo luận tại hội nghị

Kết luận chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh một số nhiệm vụ năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông cần tập trung thực hiện: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; xây dựng và phát triển các nền tảng chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền các sự kiện của tỉnh, của đất nước trên các phương tiện thông tin đại chúng; quản lý tốt nội dung thông tin báo chí viết về tỉnh Trà Vinh; tập trung quảng quá hình ảnh của tỉnh qua các kênh thông tin đến với mọi miền đất nước. Xây dựng Nghị quyết chuyên đề thúc đẩy chuyển đổi số giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030; kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; triển khai có hiệu quả Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh phiên bản 2.0, hướng tới chính quyền số. Tăng cường truyền thông, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng dụng dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến mức 3, 4. Tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo lộ trình, đảm bảo triển khai, vận hành, sử dụng các hệ thống thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; hướng đến chính quyền số; thực hiện chuyển đổi số; triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, giám sát an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh./.

Mỹ Hạnh (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh)

Tin khác
1 2 3 4 5 Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1305
  • Trong tuần: 16,825
  • Tất cả: 760,621