Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa và triển khai thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Tập thể và từng công chức, viên chức, người lao động Sở thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) nỗ lực, phấn đấu xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023 - 2027.

anh tin bai

Cán bộ, công chức, viên chức Sở TT&TT biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2024.

Thực hiện Hướng dẫn số 47/HD-LĐLĐ ngày 07/12/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Trong năm qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở TT&TT đã phối hợp, tham gia với lãnh đạo Sở phát động thi đua xây dựng “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Đầu năm 2023, CĐCS Sở TT&TT đã đăng ký xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023 - 2027 gửi về Ban chỉ đạo phong trào ĐKXDĐSVH và Liên đoàn Lao động thành phố Trà Vinh. Cuối năm 2023, CĐCS Sở TT&TT tự chấm điểm thực hiện năm 2023, kết quả cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm của của công chức, viên chức, người lao động trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người, góp phần xây dựng giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam; Đẩy mạnh công tác phối hợp đồng bộ, thường xuyên, giữa các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở TT&TT trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình về thực hiện Phong trào và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Phong trào gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm duy trì, phát huy hiệu quả Phong trào góp phần xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023-2027, CĐCS Sở TT&TT tiếp tục xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa và triển khai thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2023-2027 tới các tập thể là các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở TT&TT và các cá nhân là toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành thông tin và truyền thông.

Đối với tập thể: Các tập thể là các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở “ Thi đua  xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” với các nội dung:

Một là, Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở.

Hai là, Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động.

Ba là, Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị;

Bốn là, Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị;

Năm là, Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; sinh hoạt nề nếp; phòng làm việc ngăn nắp gọn gàng;

Sáu là, Tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, thường xuyên hàng năm về thi đua thực hiện văn hóa công sở thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bảy là, Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

Đối với cá nhân: Các cá nhân là công chức, viên chức, người lao động trong Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát huy mạnh mẽ những truyền thống tốt đẹp của ngành TT&TT với việc cụ thể hóa 10 chữ vàng truyền thống của Ngành là “Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình” và phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”  với các nội dung:

Một là, Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính;

Hai là, Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ;

Ba là, Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm;

Bốn là, Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử;

Năm là, Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức. theo quy định của pháp luật;

Sáu là, Trang phục công chức, viên chức gọn gàng, lịch sự; không hút thuốc lá nơi công sở; không uống rượu, bia trong giờ làm việc;

Bảy là, Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

Tám là, Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn, công tác tại cơ quan, đơn vị.

Để phong trào thi đua đi vào thực chất, hiệu quả, trên cơ sở nội dung phát động, các phòng, trung tâm và cá nhân từng công chức, viên chức, người lao động trong Sở TT&TT hưởng ứng tổ chức thực hiện thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên các lĩnh vực công tác, góp phần tạo môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại; cơ quan xanh, sạch đẹp, an toàn; hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả, làm động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

                                                                                   BCH CĐCS Sở TT&TTimage advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 94
  • Trong tuần: 708
  • Tất cả: 3489259
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Email: stttt@travinh.gov.vn; Điện thoại 0294.3850856.
(Ghi rõ nguồn "stttt.travinh.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này)

Chung nhan Tin Nhiem Mang