Kế hoạch Phát triển hạ tầng số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025
Ngày 07/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 177/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Phát triển hạ tầng số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025
anh tin bai

Nguồn: https://dx.gov.vn 

Kế hoạch nhằm triển khai nhiệm vụ phát triển hạ tầng số (bao gồm hạ tầng viễn thông băng rộng, hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, hạ tầng công nghệ số, nền tảng số có tính chất hạ tầng) băng rộng, siêu rộng, phổ cập, xanh, an toàn, bền vững, mở, phát triển trước phục vụ phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời cụ thể hoá và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu đến năm 2025 cụ thể như sau: 
* Về Hạ tầng viễn thông băng rộng
- Tỷ lệ ấp, khóm được phủ sóng băng rộng di động 100% (tính theo vùng phủ có dân cư sinh sống).
- Tỷ lệ ấp, khóm được phủ băng rộng cố định (FTTH) đạt 100%.
- Tỷ lệ dùng chung hạ tầng trạm BTS xây dựng mới đạt 20%.
- Tỷ lệ dùng chung cột treo cáp đạt 30% (đối với các tuyến cáp phát triển mới và cùng hướng tuyến).
- Đảm bảo lộ trình tắt sóng mạng 2G của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- 100% các khu dân cư, khu đô thị mới được đầu tư ngầm hóa hạ tầng thông tin theo hướng dùng chung hạ tầng.
- Tỷ lệ Ủy ban nhân dân cấp xã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đạt 100%.
* Về Sử dụng dịch vụ viễn thông
- Số thuê bao băng rộng di động/100 dân đạt 85 thuê bao.
- Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh/tổng thuê bao điện thoại di động đạt 95%.
- Tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt 90%.
- Tỷ lệ hộ gia đình có truy nhập Internet băng rộng cáp quang đạt 80%.
- Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 85%.
- Tỷ lệ hộ gia đình có truy nhập Internet (băng rộng cố định hoặc băng rộng di động) đạt 90%.
- Tốc độ băng rộng di động (4G) đạt trung bình 80Mb/s.
- Tốc độ băng rộng cố định đạt trung bình 100Mb/s.
* Về Hạ tầng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây 
- 100% hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh sử dụng dịch vụ điện toán đám mây. 
- Trung bình mỗi người dân có 01 tài khoản sử dụng dịch vụ điện toán đám mây.
* Về Hạ tầng công nghệ số: Hoàn thiện các nền tảng dùng chung, chuyên ngành của tỉnh đảm bảo cung cấp phương thức kết nối (API) để xây dựng và triển khai các ứng dụng (ưu tiên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (blockchain), Internet vạn vật (IoT)).
* Về Nền tảng số: 100% cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp sử dụng nền tảng số có tính chất hạ tầng.
Để đạt được các chỉ tiêu trên kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ chính sau đây:  
- Hạ tầng viễn thông băng rộng, phổ cập, bền vững, an toàn: Đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng cố định tốc độ cao, tăng cường phát triển thuê bao băng rộng cố định tới hộ gia đình; đảm bảo cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng thông rộng tốc độ cao được phổ cập tới các cơ quan, tổ chức, bệnh viện, trường học,... Ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng chất lượng cao trong cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh…
- Phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây: Tích hợp, sử dụng hạ tầng điện toán đám mây vào các hệ thống thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Rà soát, nâng cấp hoàn thiện trung tâm dữ liệu của tỉnh theo hướng dịch chuyển các hệ thống lên điện toán đám mây đáp ứng tiêu chuẩn quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về điện toán đám mây…
- Phát triển hạ tầng công nghệ số: Đầu tư, xây dựng, phát triển các nền tảng dùng chung, chuyên ngành của tỉnh đảm bảo cung cấp phương thức kết nối (API) để xây dựng và triển khai các ứng dụng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (blockchain), Internet vạn vật (IoT) đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền số, đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số…
- Phát triển nền tảng số: Triển khai thực hiện “Chương trình thúc đẩy, phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số”; rà soát triển khai các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số chuyên ngành, lĩnh vực, hoàn thiện nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động cho mọi dịch vụ chính quyền số, tiện ích trong kinh tế số, xã hội số của ngành, lĩnh vực, tích hợp ứng dụng công dân số Trà Vinh…
Theo đó Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ: Tham mưu các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư vào hạ tầng số; phát triển hạ tầng băng rộng hiện đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ rộng đảm bảo các mục tiêu đề ra; thúc đẩy tối đa việc kết nối và thực hiện chia sẻ cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông; Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nội dung Kế hoạch này; truyền thông, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân như: Truy nhập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân; phổ biến kết quả, thành tựu của các địa phương, doanh nghiệp tiêu biểu trong hỗ trợ, xây dựng, phát triển hạ tầng số của tỉnh; Tham mưu phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 góp phần tiến tới mục tiêu mỗi người dân trưởng thành có một điện thoại thông minh…/.

Bảo Trân

Tin khác
1 2 3 4 5  ... image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 95
  • Trong tuần: 709
  • Tất cả: 3489260
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Email: stttt@travinh.gov.vn; Điện thoại 0294.3850856.
(Ghi rõ nguồn "stttt.travinh.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này)

Chung nhan Tin Nhiem Mang