Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dữ liệu Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Trà Vinh
Ngày 08/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1880/QĐ-UBND về việc ban hành  Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dữ liệu Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Trà Vinh

Cổng dữ liệu mở tỉnh Trà Vinh 

Quy chế gồm 4 Chương, 14 Điều, quy định việc quản lý, vận hành, tạo lập, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Trà Vinh.

Theo quy chế Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, cập nhật Danh mục CSDL dùng chung; tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục và kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của tỉnh; Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, phát triển Kho dữ liệu theo Điều 9 Quy chế. Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin được quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ trong quá trình tạo lập, chia sẻ dữ liệu số Kho dữ liệu…

Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, hệ thống có chức năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các CSDL chuyên ngành, lĩnh vực hỗ trợ các cơ quan có liên quan khai thác, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, điều hành, đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính. Hiện tại hệ thống đã đã tích hợp các loại dữ liệu: người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính, danh mục dùng chung, hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức, thông tin và truyền thông./.

Bảo Trânimage advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 94
  • Trong tuần: 708
  • Tất cả: 3489259
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Thống Nhứt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Email: stttt@travinh.gov.vn; Điện thoại 0294.3850856.
(Ghi rõ nguồn "stttt.travinh.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này)

Chung nhan Tin Nhiem Mang